VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP BECAMEX (BBI)

Một nơi để cùng nhau phát triển

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Đặc biệt, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi

mới sáng tạo nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex (BBI) được phát triển theo mô hình thành viên ươm tạo, nơi cung cấp các hoạt động tập huấn, hướng dẫn và tạo cơ hội cho công ty khởi nghiệp của bạn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc cung cấp các hoạt động tập trung và nâng cao trong phát triển kinh doanh.

Là thành viên của trường Đại học Quốc tế Miền Đông, BBI hoàn thiện một môi trường hợp tác kinh doanh và văn hoá mang tính tổ chức, liên kết chặt chẽ với cộng đồng để thúc đẩy, tạo ra những ý tưởng mới và tính đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Chúng tôi hướng đến trở thành một nơi mà cá nhân hòa nhập vào cộng đồng, cùng sáng tạo và đưa ra các giải pháp kinh doanh tốt hơn và có giá trị cho thị trường – thông qua việc đào tạo sinh viên với chuyên ngành Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo, chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp tại Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex (BBI), và đầu tư những Phòng Thiết bị Thực hành Fablab để tạo ra những sản phẩm mẫu nhằm thúc đẩy sự sáng tạo từ những công ty khởi nghiệp.

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị

Tầm Nhìn

Thúc đẩy tư duy khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực, qua đó không ngừng đóng góp giá trị mới cho cộng đồng và nền kinh tế quốc gia cũng như quốc tế.

Sứ Mệnh

Cung cấp giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp về không gian làm việc chung, và dịch vụ phát triển doanh nghiệp

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ giúp kết nối cá nhân với các đối tác, tổ chức trong cộng đồng kinh doanh khởi nghiệp

Tạo dựng tinh thần đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp bằng các chương trình hỗ trợ chuyên môn từ trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Giá Trị

  • Làm giàu hệ sinh thái khởi nghiệp
  • Cung cấp một nền tảng cho các công ty khởi nghiệp cùng hợp tác và phát triển
  • Tạo ra giá trị cho cộng đồng để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp

Đội Ngũ

NGUYỄN DIÊN HỒNG HẠNH

Thạc sĩ Khoa học ngành Khởi nghiệp trong Công nghệ

Giám đốc Sáng lập, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex

Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Đại sứ Chương trình, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex

Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

Cử nhân kinh doanh

Chuyên viên Hành chính, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex

ĐẶNG NGUYỄN NGỌC PHÚC

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chuyên viên Đối ngoại, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex

NGUYỄN HÙNG ANH THƯ

Cử nhân Tài chính

Chuyên viên Sự kiện và Quan hệ Công chúng, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex

LÝ TUYẾT NHI

Trợ lí văn phòng part-time, Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex