Hoạt động chính

Chúng tôi mở ra những thách thức trong tương lai, thiết kế các chiến lược và tìm ra các giải pháp đào tạo sáng tạo và khác biệt.

Dịch vụ giai đoạn tiền ươm tạo Doanh nghiệp

Chuyên ngành khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sự kiện, hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp

Những cuộc thi mang chủ đề khởi nghiệp (Hackathon, Ý tưởng Khởi nghiệp)

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Hình thành kế hoạch kinh doanh và tạo dựng công ty.

Tập huấn kiến thức kinh doanh và khởi nghiệp.

Tiếp cận các nguồn vốn, quỹ tài chính

Các hoạt động kết nối

Kinh doanh – Tiếp thị

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý

Phát triển sản phẩm

Nhân lực

Dịch vụ hỗ trợ cơ sở vật chất, văn phòng làm việc